Nowe kryteria dochodowe bezpłatnej pomocy żywnościowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że od 26.11.2020 r. podwyższeniu uległy kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ z 200% na 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc żywnościowa obecnie przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi: 1542,20 zł netto dla osoby samotnej1161,60 zł netto dla osoby w rodzinie Bliższych informacji na temat ...

Więcej
Skip to content