Zbieranie bioodpadów w okresie zimowym

W związku z pojawiającymi wątpliwościami dotyczącymi pozbywania się bioodpadów w miesiącach listopad – marzec (w tym okresie odpady te nie są odbierane jako oddzielna frakcja) informujemy, że w tym okresie należy je zbierać razem z odpadami zmieszanymi (pozostałościami z segregacji). W sytuacji gdyby bioodpady nie mieściły się w pojemniku na odpady zmieszane, należy wystawić  je w worku obok kosza. Przez cały rok bioodpady można również oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Maurycowie 1 a (obok oczyszczalni ścieków). Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00. Oddawanie odpadów do PSZOK nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Turystyczna makieta gminy Zelów

Informacja dot. zanieczyszczenia wody

Webinarium „Szansa na własny biznes!”

Wnioski 500+ na okres 2021/2022