Laptopy dla gminnych szkół

W tym roku gmina Zelów zakupiła i przekazała do szkół 91 komputerów z przeznaczeniem na realizację zdalnego nauczania. Z tego 66 laptopów zakupiono w ramach projektu: „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a 25 sfinansowano z projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dodatkowe 12 laptopów zakupionych w ramach realizowanego przez gminę projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” trafiło do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Projekt był współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W najbliższym czasie zostanie zakupionych i przekazanych do gminnych szkół ok. 38 kolejnych komputerów – dodaje Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek – sprzęt będzie finansowany ze środków programu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE z programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych

Komunikat PPIS w Bełchatowie

Stypendium szkolne – decyzje

Dzień Pracownika Socjalnego