XX sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Informujemy, że w dniu 9 października 2020 roku o godz. 10.00 w sali Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Zelowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja o ważniejszych działaniach Burmistrza Zelowa w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.
 5. Informacja z realizacji uchwal Rady Miejskiej w Zelowie za okres od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.  
 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Zelów za I półrocze 2020 roku.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie i Instytucji Kultury w Zelowie za I półrocze 2020 roku. 
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zelów i jej jednostkom organizacyjnym. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za ciepło.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Zelowie.  
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

W związku z coraz większą ilością przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się ograniczyć udział osób uczestniczących w sesji do radnych Rady Miejskiej w Zelowie, pracowników obsługi sesji oraz osób zaproszonych w celu przedstawienia materiałów nad którymi rada będzie obradowała.

Przypominamy także, o zapisie w § 24 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1356) nakładającym obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Pamiętamy

Apel

Ozonatory dla przedszkoli

Sukcesy w warcabach