Obwieszczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów – Bełchatów”.

Treść obwieszczenia

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Aktywnie pod chmurką

Powiatowe przedsięwzięcia i inicjatywy na 2021 rok

Publikacja „Kulturowe dziedzictwo Doliny rzeki Grabi”

„Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” – spotkanie informacyjne