Obwieszczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obwieszczenia o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów – Bełchatów”.

Treść obwieszczenia

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Turystyczna makieta gminy Zelów

Informacja dot. zanieczyszczenia wody

Webinarium „Szansa na własny biznes!”

Wnioski 500+ na okres 2021/2022