Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych przymrozkami

Informujemy, że wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami, które miałyby miejsce 20 maja 2020r. należy złożyć w terminie do 26 czerwca 2020r. do Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Szacowanie strat nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia powstania szkody.

Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię  WSZYSTKICH działek (nawet tych na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Druk wniosku oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zelowie (p. 12,  23) oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie