Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Burmistrz Zelowa – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zgłoszenia na rachmistrzów terenowych dokonuje się w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

Zgłoszenia należy składać osobiście, listownie (liczy się data wpływu) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pok. nr 102 w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz nr telefonu kontaktowego, zatytułowanej „Nabór na rachmistrza terenowego w PSR 2020” lub zdalnie w postaci skanu poprzez ePUAP za pomocą pisma ogólnego podpisanego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, skierowanego do Urzędu Miejskiego w Zelowie– adres skrytki: /UMzelow/skrytka

Szczegółowe informacje wraz drukiem zgłoszenia do pobrania znajdują się w zakładce POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 na stronie Urzędu oraz BIP

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie (pok. 21). Kontakt telefoniczny: 44 6341-000, wew. 41, e-mail: g.klimczak@zelow.pl

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Program współpracy na rok 2022

Warsztaty świąteczne

Gala Hodowców Gołębi Pocztowych

Karat czeka na nowy dom

Skip to content