Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorców

Ponad 58 milionów złotych na pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową.

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z woj. łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W tym celu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę 58 823 000 zł. Wkład własny ŁARR wynosi 8 823 000 zł.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS i US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, czy zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka udzielana jest bez prowizji, marży i WIBOR. Za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków ŁARR nie pobiera opłat.

Więcej informacji na stronie: www.larr.pl

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie