Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Zelowa informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zelowie od dnia 2 czerwca 2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zelów, w związku z podjętą przez Radę Miejską w Zelowie Uchwałą Nr XVII/192/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 22 i 12, tel. (44) 634-10-00 wew. ...

Więcej

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami ...

Więcej
Skip to content