Wsparcie dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, którzy wskutek rozprzestrzeniania się COVID-19 ponieśli znaczne straty finansowe w prowadzonej działalności mogą ubiegać się o pomoc:

  1. w zakresie spłaty należności podatkowych

– o ulgi podatkowe po spełnieniu kryteriów ustawowych;

2. w zakresie spłaty należności cywilno-prawnych

– o ulgi w czynszu, najmu lub dzierżawy lokali użytkowych lub nieruchomości gminnych (w których prowadzona jest działalność gospodarcza).

W celu ubiegania się o powyższe ulgi przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z załącznikami:

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

– Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),

– Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,

Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Informujemy również, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna z myślą o wszystkich przedsiębiorcach stworzyła kompleksowy program „Strefa Wsparcia”. Na portalu internetowym www.wsparcie.sse.lodz.pl umieszczane są na bieżąco artykuły i komentarze specjalistów z zakresu prawa, podatków, księgowości i cyberbezpieczeństwa. Ponadto ŁSSE oferuje dla przedsiębiorców bezpłatne konsultacje z ekspertami online i telefoniczne.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie