Ponad 2,3 mln dla gminy Zelów na usługi społeczne

W dniu dzisiejszym Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek oraz Skarbik Miasta podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu CUŚ dla powiatu bełchatowskiego, który współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WŁ, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerami są:  Powiat Bełchatowski (Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie ...

Więcej
Skip to content