Nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Zelowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zelów na 2020 rok.

Wnioski można składać w terminie do 29 lutego 2020 r. Druk wniosku można pobrać w urzędzie (pokój nr 1) lub na stronie 

www.zelow.pl/sites/default/files/zdjecia/gospodarka_odpadami/wniosek_o_odbior_azbestu.pdf.

Finansowanie będzie miało formę bezgotówkową i będzie polegało na odebraniu przez Gminę Zelów wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy. Źródłem finansowania zadania będzie dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne Gminy. Finansowaniem będą objęte koszty: załadunku wyrobów odpowiednio przygotowanych przez właściciela nieruchomości, ich transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych. Zadanie będzie realizowała firma wybrana przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, gdy Gmina Zelów nie otrzyma dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadanie nie będzie realizowane w tym roku.

Mieszkańcy zainteresowani bezpłatnym odebraniem wyrobów zawierających azbest z ich nieruchomości proszeni są o złożenie wniosku do dnia 29 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu, pokój nr 1, tel. 44 634 10 00 w. 55.

Print Friendly, PDF & Email

Może Cię zainteresować

Sprzedaż samochodu strażackiego

Spektakle profilaktyczne

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

Zapraszamy na przedostatnie już szkolenie